De zeven laatste woorden’ zijn een muzikale vertolking van zeven uitspraken van Christus, gedaan tijdens de kruisiging. Hij sprak de woorden in de wetenschap dat het einde van zijn leven dichtbij was. Al in de Middeleeuwen ontstond de praktijk de zeven uitspraken, die in eerste instantie geen samenhangend geheel vormen, bij elkaar te plaatsen in een volgorde met een duidelijke opbouw. Er kwamen vele muzikale bewerkingen. De compositie van Joseph Haydn (1732 – 1809) is het bekendst en heeft een hoge kwaliteit. De volledige titel van het muziekstuk is ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’. De muziek wordt uitgevoerd door het strijkorkest van Ars Musica.

Terwijl het orkest de muziek van Joseph Haydn ten gehore brengt, verschijnen foto’s van Corbino. Corbino is de artiestennaam van Maarten Corbijn (1959). Vanaf de jaren tachtig werkt hij als fotograaf. In veertig jaar kunstenaarschap groeide hij uit tot één van beste fotografen van ons land. Zijn manshoge foto’s worden opgehangen in de kerkzaal. Op het projectiescherm zijn wisselende beelden te zien.

De voorstelling vindt plaats in de periode die voorafgaat aan Pasen. Voor Corbino is dit bij uitstek een tijd om bezinnende vragen te stellen. Aan de hand van de foto’s zal hij het publiek meenemen in de vragen die hij zichzelf stelt: ben ik niet te ijdel geweest, te hoogmoedig of te gulzig in hoe ik leef en te werk ga? De fotograaf vertelt daarnaast over de achtergronden van zijn werk. In combinatie met de muziek ontstaat een indrukwekkende voorstelling.