In een oeuvre vol extremen, waarin de Vlaamse choreograaf steeds weer diepe emoties en zware thema’s belicht die ontzettend dicht bij haar staan, is het nu tijd om rust te vinden in een evenwichtig middelpunt.

Deze zoektocht vertaalt zich in een uitgebalanceerde voorstelling. Het golft in vloeiende bewegingen tot een haast meditatieve trans. Tegelijkertijd is de balans iets dat je nooit helemaal lijkt te kunnen vangen. Soms is het ternauwernood niet vallen, jezelf opvangen en weer doorgaan. De balans is zo precair dat ‘ie ongrijpbaar lijkt.

Ann Van den Broek experimenteert in The Balancing Act opnieuw met live videobeelden en geluids- en lichteffecten. Rollen tussen danser en muzikant vervagen en vermengen. Met muziekpedalen manipuleren de performers geluid, licht en beeld. Op zoek naar het goede volume, de juiste scherpte of een mooi licht. Zo ontstaat er een levendige, installatie-achtige setting langs de grenzen van dans en performance.

Voor The Balancing Act heeft Ann Van den Broek het menselijk lichaam opnieuw tot in detail bestudeerd en onderzocht. Het lichaam als weegschaal. Alles werkt samen. Ieder gewricht, iedere spier. Om maar niet te vallen.