“Tineke Porck volgt een eigen weg tussen alles wat al bestaat op het gebied van de concrete kunst. Haar vormentaal is gebaseerd op constructieve elementen: lijn, punt en vlak. Het kleurgebruik is beperkt. Hoewel zij met getalsverhoudingen werk, is zuivere mathematica geen uitgangspunt. Horizontaliteit en verticaliteit zijn van belang, evenals de begrippen verbinding, verplaatsing en congruentie. In het werk is bewust ruimte gelaten voor intuïtie en een persoonlijke toets.”

“De werken van haar nieuwe serie ‘Shifts’ zijn “sculptural paintings”. De serie is onderdeel en uitkomst van haar specifieke en jarenlange onderzoek (vanaf 1989) binnen de conceptueel-concrete beeldende kunst. Al haar werk draait om verbinding, ruimte en structuur. In deze serie onderzoek zij het effect van verschuiving van identieke vormelementen en de betekenis van kleur, horizontaliteit en verticaliteit. In haar werk is als het ware de synergie tussen de afzonderlijke elementen en de ruimte bepalend voor de beleving. Ook de specifieke structuur van de oppervlakte van het werk of delen daarvan draagt hiertoe bij.”