In The Past Is Unpredictable, Only the Future is Certain reflecteren Vuma Levin Quintet & AM.OK op onze gedeelde geschiedenis en collectieve herinneringen, geïnspireerd door de historische gebeurtenissen in Johannesburg tijdens de eerste lockdown. Met zijn muziek verwijst Vuma Levin naar de invloed van de machthebbers op het schrijven van ons gezamenlijk verhaal. Hij concludeert dat alleen door deze verhalen actief in twijfel te trekken en opnieuw te onderzoeken we de ongelijke verhoudingen kunnen adresseren.

Met traditionele inheemse muziektradities als uitgangspunt onderzoekt Levin samen met de Nederlandse componist Tijn Wybenga van AM.OK (Amsterdam Modern Orkest) deze verhalen, op zoek naar een nieuwe, gelijkwaardige werkmethode. De muzikale geschiedenis van het Noorden en Zuiden laten zij samensmelten tot nieuwe muziek voor kwintet, aangevuld met de strijkers en blazers van AM.OK.

Laat je meenemen op een reis door het achterland van de Oostkaap, Kwazulu Natal, de townships van Soweto en Khayelitsha, begeleid door het karakteristieke geluid van de moderne Amsterdamse jazzscene.