Suze Robertson. Toegewijd. Eigenzinnig. Modern.

Ter ere van haar honderdste sterfjaar start op 24 september in Museum Panorama Mesdag een grootse overzichtstentoonstelling van de Haagse kunstenaar Suze Robertson (1855-1922). Het is de eerste keer in veertig jaar dat er zoveel van haar schilderijen en tekeningen uit museale en particuliere collecties bijeen te zien zijn, waaronder veel onbekend werk. Op basis van nieuw en vernieuwend onderzoek naar haar werk, atelierpraktijk en leven wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van deze ten onrechte vergeten kunstenaar. 

Radicale vernieuwer
Suze Robertson werd en wordt gerekend tot de grote kunstenaars van haar tijd; een radicale vernieuwer. Als een van de eerste vrouwelijke beroepskunstenaars in Nederland tornde ze zowel in haar kunstopvatting als door haar manier van leven aan de ideeën van wat destijds als typisch vrouwelijk werd geacht. Vastbesloten te slagen, bouwde ze in bijna veertig jaar tijd zelfbewust en onverstoorbaar aan een oeuvre waarvan alle onderdelen feilloos als van haar hand herkenbaar zijn.

‘Suze Robertsons schilderijen van huishoudster Pietje Prins tegen een achtergrond van bladgoud behoren tot haar meest iconische werken. Ze hebben iets mysterieus en majestueus; gezien door Robertsons kunstenaarsogen wordt de huishoudster uit Leur een aardse madonna. Maar weinig mensen weten dat er van deze compositie drie versies bestaan. Op de tentoonstelling is de complete serie te bewonderen, een unicum.’, aldus Suzanne Veldink, gastconservator Museum Panorama Mesdag.

Op weg naar het expressionisme
Met haar expressieve manier van schilderen en tekenen bracht ze de kunst begin 20ste eeuw tot nieuwe hoogte. Uit haar virtuoze materiaalopbreng spreekt een grote gedrevenheid. Lijn en kleur staan in haar werk niet langer alleen in dienst van een zo realistisch mogelijke verbeelding van de zichtbare wereld, maar worden ook dragers van emotie. Met deze persoonlijke zoektocht kondigde Robertson het einde aan van het impressionisme van de Haagse School en stond ze aan de wieg van de moderne kunst in Nederland; op weg naar het expressionisme.

Museumdirecteur Minke Schat: ‘Museum Panorama Mesdag heeft een speciale band met Suze Robertson en haar kunst. De oprichters van het museum, Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten, waren bevriend met haar. Zij verzamelden haar werk en ook zij toonden in hun tijd al kunst van Suze Robertson in het museum. We vertrouwen erop dat de tentoonstelling en de bijbehorende publicatie ervoor zorgen dat Robertson, honderd jaar na haar dood, haar welverdiende plek in de canon van de Nederlandse kunstgeschiedenis krijgt. Het zou tijd worden.