De titel van deze tentoonstelling schetst meteen het karakter van Sandra Thie, die zich zorgen maakt over het comfort dat Europa uitstraalt, maar niet biedt. Graag wil de kunstenares haar steentje bijdragen om met name kinderen te helpen die zich letterlijk of figuurlijk aan de randen van onze Europese samenleving bevinden.

In 2018 is Thie naar het Griekse eiland Lesbos getogen waar zo’n 16.000 vluchtelingen werden opgevangen, waarvan er maar liefst 6.000 ondervoed waren. Daar heeft ze met name de kinderen geholpen door middel van kunstprojecten. Het leren kijken en genieten van schoonheid, verbeeld door kunst, biedt verbinding, vooruitgang en geeft de kinderen zelfvertrouwen. Ze heeft teken- projecten opgezet in Moria en Kara Tepe op Lesbos. Helaas verandert de situatie op het eiland doorlopend en niet altijd ten goede. De vluchtelingenkampen daar worden vaak door branden bedreigd en geregeld door vuur verwoest.

Thie kan desalniettemin het project gerust een succes noemen. De Nederlandse vluchtelingenorganisatie Movement on the Ground heeft de lessen van Thie opgenomen in het reguliere programma voor onbegeleide minderjarigen en kinderen. In de loop van het project maakt Sandra schetsen en foto‘s van aansprekende en mooie beelden. Deze vat zij samen in een serie tekeningen en schilderijen waarvan de opbrengst weer in het vervolgtraject van haar project gestoken wordt. Op deze manier wil Sandra een zichzelf in standhoudend project opzetten waardoor kinderen over de hele wereld via kunstprojecten een beetje plezier kunnen beleven, maar vooral even aandacht krijgen en vluchtig de harde werkelijkheid kunnen ontsnappen. Het doorlopende project van Sandra heet draw2STart. Het doel van haar project is verbinding te creëren. Verbinding tussen de harten van alle partijen. Mensen enthousiast maken en houden voor onderling contact en begrip en voor samenwerking.

Sandra Thie (1970) is een kunstschilder en tekenaar, gespecialiseerd in portretten. In de portretten heerst een stilte en het evenwicht van een schilder die zich richt op de essentie. De portretten worden gekenmerkt door een directheid en de gave om meer dan alleen uiterlijkheden te registreren.