De Haagse School

Het kunstenaarsechtpaar Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en Sientje Mesdag-van Houten (1834-1909) bouwde een leven lang aan een verzameling. In hun museum voor eigentijdse kunst dat in 1887 opende, toonden zij het werk van vrienden, van de kunstenaars die zij bewonderden én hun eigen werk. In 1903, exact 120 jaar geleden, schonken de Mesdags hun museumverzameling aan de Nederlandse Staat.

In deze tentoonstelling richt De Mesdag Collectie de schijnwerpers voor het eerst puur op de kunstwerken van henzelf die zij in deze collectie onderbrachten. Het kunstbezit van de Mesdags was groter dan het museum alleen. Het echtpaar koos heel bewust hoe zij zichzelf presenteerden toen hun verzameling openbaar bezit werd. Ze tonen zichzelf als vertegenwoordigers van de Haagse School: landschapschilders in de voetsporen van de Franse kunstenaars van Barbizon. Daarnaast bevat het museum een heel persoonlijk deel van hun werk, bijvoorbeeld portretten van vrienden en schilderijen die belangrijk voor ze waren.