Kunstenaarsechtpaar

Zowel Mesdag als Mesdag-van Houten begonnen pas later in hun leven als professioneel schilder. Ze hadden grote aandacht voor de natuur en droegen met hun werk uit dat ‘de natuur te leeren kennen’ voor hen voorop stond, als natuuractivisten avant la lettre.

Liefde voor de zee
Mesdags belangrijkste onderwerp werd de zee. In zijn eigen woorden: ‘De zee is mijn.’ Zijn geliefde zee was reden om zich in Den Haag te vestigen, de plaats waar hij dagelijks de Noordzee kon bewonderen. Mesdag blonk uit in het weergeven van extreme weertypes: van woeste golven of storm tot een kalme zee met grote wolkenpartijen.

Al vanaf 1870 verwierf hij internationale erkenning voor zijn werk, met als artistiek hoogtepunt in zijn carrière: het Panorama van Scheveningen (1881).

Befaamd om haar bijzondere kleurgebruik
Mesdag-van Houten schilderde stillevens, portretten en landschappen in de omgeving van Scheveningen, in Drenthe en op de Veluwe. Zij werd vooral geroemd om haar bijzondere kleurgebruik en was een van de bekendste en meest gewaardeerde vrouwelijke kunstenaars van haar tijd.