Stroom Den Haag presenteert dit voorjaar het werk van vijf internationale kunstenaars met roots in Den Haag. In deze editie van Positions: Elsewheres presenteren Andrius Arutiunian, Louis Braddock Clarke en Zuza Zgierska, Iliada Charalambous, Anastastija (Nastija) Kiake en Narges Mohammadi, nieuw en recent werk. Ze tonen werken die verbonden zijn aan het hier en nu in de stad, maar zich tegelijkertijd verhouden tot ‘elders’. Die andere plek kan een buurthuis zijn, een landsgrens of zelfs de ruimte. Vertrekpunt voor de kunstenaars is Den Haag; de stad die als (inter)nationaal centrum van macht en gezag haar identiteit voor een belangrijk deel ontleent aan de relatie tot andere plaatsen.

Andrius Arutiunian gaat in op specifieke algoritmen gebaseerd op de micro expressie in het gezicht, die bij de EU-grensbewaking gehanteerd worden; Louis Braddock-Clarke en Zuzanna Zgierska veilen plakjes van een gereproduceerde meteoriet, en stellen de toe-eigening van materialen uit de ruimte ter discussie; Iliada Charalambous stelt, op basis van talloze gesprekken met buren, een manier voor waarop lokale gemeenschappen zich kunnen organiseren; Narges Mohammadi presenteert met haar sculptuur een voorstel voor een monument voor het veranderende karakter van de Haagse arbeidersbuurten; en Anastastija (Nastija) Kiake heeft adressen van wapenhandelaren in Den Haag onderzocht om de ‘militarisering’ van het Nederlandse landschap onder de loep te nemen. 

Met de werken bevragen de kunstenaars de definitie van ‘het publieke domein’. Ze brengen processen en systemen onder de aandacht, die zich mogelijk in het volle zicht verbergen. Hiermee reflecteren ze op kwesties van zowel nationaal als internationaal niveau. Ze nodigen het publiek uit om de eigen positie ten opzichte van deze actuele onderwerpen te onderzoeken.  

Positions is een podium voor Haags talent. Stroom presenteert met deze programmalijn nieuw en bestaand werk van Haagse beeldend kunstenaars, en toont daarmee de grote diversiteit van hun praktijk. Naast tentoonstellingen is er ook ruimte voor artistiek onderzoek, experimentele presentaties, lezingen, performances en andere activiteiten.