Sinds de oprichting in 2006 heeft het collectief Slavs and Tatars scherp inzicht getoond in polemische kwesties in de samenleving. Met behulp van hun eigen methode van kennisproductie hebben ze ruimte gecreƫerd voor nieuwe perspectieven in hedendaagse discussies. Hun productie bestrijkt populaire cultuur, spirituele en esoterische tradities, mondelinge geschiedenissen, moderne mythen, evenals wetenschappelijk onderzoek, alles gericht op een gebied ten oosten van de voormalige Berlijnse Muur en ten westen van de Grote Muur van China, bekend als Euraziƫ.

Slavs and Tatars begon als een boekenclub, en hun proces heeft zich geleidelijk ontwikkeld rondom cycli van diepgaand onderzoek. Uit het onderzoeksmateriaal, variƫrend van artikelen en proefschriften tot boeken, halen ze de bevindingen en toepassingen en vertalen deze naar diverse vormen van expressie, zoals kunstwerken, lezingen, optredens en literair werk. In de afgelopen vijf jaar heeft Slavs and Tatars hun praktijk van tentoonstellingen, lezingen en publicaties uitgebreid met een mentorprogramma om opkomende professionals uit Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Aziƫ te ondersteunen. Dit project gaat hand in hand met een Pickle Bar-projectruimte in Berlijn en Pickle Bar-pop-ups over de hele wereld om zo hun Euraziatische platform uit te breiden buiten de grenzen van traditionele instellingen.

Slavs and Tatars heeft in de afgelopen jaren een uitgebreide kunstpraktijk en kennisproductie ontwikkeld. Hun onderzoekscyclus ‘Pickle Politics’ beschouwt fermentatie als een evoluerend proces van creatieve agitatie dat werken, evenementen, ervaringen en kennis voortbrengt door zichzelf te voeden. Deze dynamiek geeft extra diepgang aan hun tentoonstelling bij West Den Haag, een kunstinstituut gelegen in het politieke hart van Nederland. Het is precies het symbiotische proces dat Slavs and Tatars belichamen, dat een nieuwe context biedt aan met name de gepolariseerde politieke opvattingen die nu ontstaan uit angst voor verandering en vergankelijkheid. Zowel in het publieke als het private domein wordt er steeds meer gereflecteerd op de versnelling, verandering en de verschuiving van culturele tradities en conservatieve waarden.