Wanneer de avond anders blijkt te verlopen dan twee trapezemedewerkers verwacht hadden, ontstaat er twijfel over of ze elkaar wel blind kunnen vertrouwen. Dit uit zich niet alleen in hun verschillende opvattingen over de circustraditie, maar ook in hun persoonlijke ambities die toch verder uit elkaar liggen dan ze dachten. Als een van de twee gaandeweg het gevoel krijgt dat de ander hem laat vallen, neemt hij een even rigoureus als dramatisch besluit… Geschreven door Kees Prins en Roel Bloemen, die eerder de ijzersterke komedie Een man een man maakten.