Glaswand
Het schilderij verhuist naar een andere zaal, die als atelier wordt ingericht voor het onderzoek en de restauratie. Het publie k kan door een glaswand bijna dagelijks de restauratoren aan het werk zien met hun wetenschappelijk apparatuur. Tussen 29 maart en eind mei vindt eerst onderzoek naar het schilderij plaats, waarna vanaf begin juni aan de uitgebreide restauratie kan worden gewerkt. De restauratie zal waarschijnlijk tot het najaar van 2025 duren. 

PotterKijkers – De stier onder de loep, Zaal 2 Mauritshuis

  • 29 maart – eind mei 2024: onderzoeksfase (openbaar)
  • Begin juni 2024 – najaar 2025: restauratie (openbaar)

Luchtpartij
Het onderzoek en de restauratie gaan hopelijk antwoord geven op verschillende vragen. Waarschijnlijk schilderde Potter op een kleiner schilderij maar één dier – alleen de stier – en daarna heeft hij het doek aan drie zijden vergroot en de rest van de voorstelling toegevoegd. Onbekend is hoé hij dat deed. De oorspronkelijk blauwe lucht is in de loop der eeuwen verkleurd en beschadigd, en is daarom in slechtere staat dan de rest van het schilderij. Deze beschadigingen zijn tijdens vele eerdere restauraties bedekt met overschilderingen. Doel van de restauratoren is niet alleen deze luchtpart ij, maar ook het werk als geheel, tijdens hun werk zo dicht mogelijk terug te brengen naar hoe Potter het in 1647, toen het schilderij net af was, heeft bedoeld.

Ontdekking
Tijdens voorafgaand onderzoek is aan het licht gekomen dat de National Gallery of Ireland (Dublin) een schilderij bezit dat gelinked kan worden aan De stier. Restaurator Jolijn Schilder van het Mauritshuis ontdekte dat Potter ooit een groot schilderij (ca. 2.10 m x 1.70 m) schilderde met een voorstelling van De Roof van Europa, waarvan het ovale schilderij de Kop van een witte stier een fragment blijkt te zijn. Een aanzienlijk deel van het schilderij is verloren gegaan, alleen het fragment is nog over. De twee stieren zijn anders van kleur, maar de manier waarop de koppen zijn afgebeeld vertonen sterke overeenkomsten. Hierdoor zal de ‘Ierse’ stier van onschatbare waarde zijn voor het onderzoek naar de ‘Nederlandse’ stier. Het materiaaltechnisch en kunsth istorisch onderzoek naar Kop van een witte stier is een samenwerking tussen de National Gallery of Ireland en het Mauritshuis. Beide stieren zullen te zien zijn tijdens het onderzoek in het Mauritshuis tussen maart en mei 2024.

Technieken
Voor het komende project halen de restauratoren, in samenwerking met onderzoekers uit het Rijksmuseum, de modernste technieken uit de kast. Röntgenapparatuur, infraroodopnames, röntgenfluorescentiemetingen, dradentelling, doekanalyse, pigment- en laagopbouwanalyse en digitale (3D)microscopie moeten helpen zoveel mogelijk geheimen van het wereldberoemde doek te ontsluieren. 

Royalty
De stier van Paulus Potter behoort tot de schilderijen die direct bij opening van het Mauritshuis als museum in 1822 voor het publiek te zien was. In de 19de eeuw, vóórdat het Meisje met de parel aan de collectie werd toegevoegd, was De stier dé reden om een bezoek te brengen aan het Mauritshuis. Wat het schilderij zo bijzonder maakt is, dat Potter op dit enorme formaat zoiets gewoons als een stier, een boer en andere dieren weergaf. In de 17de eeuw werden alleen Bijbelse en mythologische onderwerpen en royalty zo groot en ‘voornaam’ afgebeeld. En ondanks het formaat besteedde de schilder ook nog eens zeer veel aandacht aan de kleinste details, zoals de leeuwerik in de lucht, het zonlicht op de wei en de vliegen rond de rug van de stier. In latere eeuwen werd De stier terecht hét icoon van de Hollandse naturalistische schilderkunst. 

Families en kinderen
Een kleine presentatie begeleidt het onderzoek en de restauratie, met onder meer een historische tijdlijn van het leven van De stier. Voor families en kinderen komt er een interactieve digitale publieksbegeleiding tijdens het onderzoek en de restauratie. Eén keer per week kunnen bezoekers vragen stellen aan de restauratoren over hun werk.