Sinds enige tijd is een groot gebied uit geografisch-culturele hartland van Nowruz onderhevig geweest aan turbulente tijden en omstandigheden. Iran is al maanden in rep en roer. Aanleiding is de tragische dood van het jonge meisje; Mahsa (Gina) Amini na de gewelddadige arrestatie door de zogenaamde zedenpolitie. Iraniërs, haar strijdlustige zelfbewuste vrouwen voorop, weigeren om nog langer te zwichten voor de religieuze dictatuur. Het Iraanse regime probeert met grof geweld, arrestaties en executies de vlammen van deze opstand te doen doven.   
In Afghanistan waar het terugkerende regime van Taliban de gelijkwaardige deelname van meisjes en vrouwen aan het publiek leven, werk en onderwijs onmogelijk aan het maken is komen de vrouwen eveneens in opstand en vinden in vele mannen bondgenoten. Helaas blijft het regime van de Taliban hardhandig vasthouden aan zijn vrouwonvriendelijke beleid en wordt de situatie met de dag erger in plaats van beter.  
Turbulent maar ook trieste tijden dus. Des te belangrijker om tijdens de viering van dit eeuwenoude feest in Den Haag aandacht te vragen voor de stem van de vrouwen en de vrijheidsstrijd van allen uit deze regio. 

Over Nowruz 
Nowruz is oorspronkelijk een feest van Medische en Perzische volkeren. Iedere cultuur hanteert zijn eigen tradities en bijbehorende rituelen. Den Haag omarmd Nowruz met een multidisciplinair festival met muziek, dans, poëzie, eten en drinken waarbij we elkaar uitnodigen om in elkaars culturele keuken te kijken. Nowruz, dat van Afghanistan en Iran tot aan de Balkan wordt gevierd kent een lange traditie en is door UNESCO aangewezen als een feest dat zich inzet voor vrede en saamhorigheid. Twee waarden die naadloos aansluiten op de Haagse kernwaarden. 

Nowruz is een initiatief van Balout Khazraei. Als betrokken Hagenaar zet zij zich er continu voor in om de stad cultureel nog rijker te maken.