Tijdens een felle satirische woongroep-hospiteeravond wervelen we door perspectieven en opties in een wereld waarin ruimte schaars is geworden. Woonruimte, stikstofruimte, ademruimte. Ruimte opeisen, ruimte delen en het verlangen naar bewoonbare planeten. Of Myrte een kamer vindt is nog onbekend, maar de onovertroffen theatergroep De Warme Winkel staat borg voor een verrassende avond.