Een moeder houdt wegens een juridisch geschil over de zorg voor haar twee kinderen noodgedwongen haar leven twee jaar lang bij in een excelsheet. Een werkelijkheid in hokjes; waargebeurd, maar tegelijkertijd veraf van het leven dat ze ervoer. Hoe verhoudt deze kille data tot de emotionele, mentale en fysieke herinneringen aan die tijd?

In een indringend decor en gestuwd door de soundtrack reflecteert choreograaf en performer Liat Waysbort met dans en tekst op deze periode uit haar leven. Herinneringen uit die tijd – frustratie, ongeloof, gebroken dromen, maar ook kracht, vechtlust en gevoelens van absurditeit – worden voelbaar. Haar ervaringen worden aangevuld met een ontnuchterende, theatrale analyse van dataspecialist Dana Gano over de relatie tussen data en ons dagelijks leven.