Moving Meditations is een multidisciplinaire creatie rond genezing, een autonoom en collectief alchemistisch proces dat gegenereerd wordt door ervaringen. Door middel van disciplines als hedendaagse dans, steppen en zang onderzoekt choreografe Briana Ashley Stuart het belang van beweging en geluid als essentiële elementen van menselijke expressie.

Of het nu gaat om in de handen klappen in een golf van enthousiasme of het uitschreeuwen van pijn: geluid en beweging hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de manier waarop we contact maken, ons tot elkaar verhouden, ons uitdrukken en elkaar begrijpen. In de loop der tijd ontwikkelden deze individuele uitdrukkingsvormen zich tot codes, die weer leidden tot collectieve vormen en rituelen binnen groepen, die op hun beurt weer uitgroeiden tot persoonlijke, introspectieve ervaringen die dingen in perspectief zetten. Moving Meditations herinnert ons aan de oneindigheid van dingen die ons verbinden en de waarde van onze stemmen en lichamen om ze te kanaliseren, te voelen en los te laten.