De Mesdags telden niet alleen vele kunstenaars onder hun vrienden, maar hadden ook daarbuiten vele connecties, die zich uitstrekten rond het hof en in politieke kringen. En altijd als er iets te vieren viel, waren zij erbij.

De vriendenkring van de Mesdags, van schilders, leden van de Koninklijke familie tot vooraanstaande politici speelde een heel belangrijke rol in hun leven. Zij stimuleerden ze op artistiek gebied en kochten hun kunst. Met hen vierden zij het leven. De kunstwerken in deze presentatie bieden een inkijk in hun netwerk en het leven van het kunstenaarsechtpaar.