Katie – een ongedocumenteerde jonge metalmuzikant, onlangs in de stad aangekomen – leeft om te overleven. Na haar vlucht uit de extreem conservatieve plattelandsgemeenschap waar ze opgroeide, blijven jeugdtrauma’s haar achtervolgen.

Op een nacht, na een van haar optredens, spreekt een oudere man Katie aan op straat. Hun wonderbaarlijke ontmoeting, de nacht die volgt en zijn uiteindelijke pogingen om haar te redden, leggen de kloven tussen genders, klassen en generaties bloot. Uiteindelijk komt Katie tot het besef dat extreme acties de enige uitweg zijn binnen een wereld zo uitzichtloos als de onze.