Het Gesprek is een interactieve voorstelling waarin het publiek onderdeel wordt gemaakt van gesprekken bij de sociale dienst. Je wordt getuige van situaties die door het bijstandsbeleid zijn ontstaan. Het is een voorstelling over het uitvoeren van het onuitvoerbare, over zelfbeschikkingsrecht en over stil en luidkeels verzet. Over de restanten van onze sociale zekerheid.

Nederland telt 431.000 mensen met een bijstandsuitkering. Het Gesprek is tot stand gekomen door interviews met uitkeringsgerechtigden, activisten, klantmanagers, gemeenteraadsleden, medewerkers van welzijnsorganisaties en juristen, uit Amsterdam en Leiden. Op basis van deze gesprekken schreven Jurrien van Rheenen en Tirza Gevers de tekst.