Kunstmuseum Den Haag brengt het werk van twee baanbrekende moderne kunstenaars samen: Hilma af Klint (1862 – 1944) en Piet Mondriaan (1872 – 1944). Beiden vonden als landschapsschilders de weg naar abstractie met een geheel eigen beeldtaal. Beiden maakten aan het begin van de 20ste eeuw werk als reactie op de veranderende wereld om hen heen. Hoewel de twee kunstenaars elkaar nooit hebben ontmoet, laat de tentoonstelling zien dat hun eigenzinnige stijlen zijn ontstaan uit een gedeelde fascinatie voor de natuurlijke wereld en het verlangen om de krachten achter het leven op aarde te begrijpen. 

In 1987 waren de kunstwerken van de Zweedse Hilma af Klint (1862-1944) voor het eerst buiten Zweden in Europa te zien in Kunstmuseum Den Haag, in de tentoonstelling The Spiritual in Art: Abstract Painting, 1890-1985 geïnitieerd door het Kunstmuseum en LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Dat de destijds totaal onbekende Af Klint hier werd betiteld als een van de vijf abstracte pioniers – naast Mondriaan, Kandinsky, Malevitsj en Kupka – riep de nodige vragen op. Maar tijden zijn veranderd. Wereldwijd hebben zowel de kunstwereld als het publiek het kleurrijke, visionaire werk omarmd.

In samenwerking met Tate Modern brengt Kunstmuseum Den Haag haar baanbrekende werk samen met dat van haar grensverleggende tijdgenoot: Piet Mondriaan (1872-1944). De schilders hebben elkaar nooit ontmoet, maar hun eigenzinnige oeuvres weerspiegelen beide een tijdperk waarin de kijk op de werkelijkheid door wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe ideeën over spiritualiteit radicaal verandert.