Kunstmuseum Den Haag brengt het werk van twee baanbrekende moderne kunstenaars samen: Hilma af Klint (1862 – 1944) en Piet Mondriaan (1872 – 1944). Beiden vonden als landschapsschilders de weg naar abstractie met een geheel eigen beeldtaal. Beiden maakten aan het begin van de 20ste eeuw werk als reactie op de veranderende wereld om hen heen. Hoewel de twee kunstenaars elkaar nooit hebben ontmoet, laat de tentoonstelling zien dat hun eigenzinnige stijlen zijn ontstaan uit een gedeelde fascinatie voor de natuurlijke wereld en het verlangen om de krachten achter het leven op aarde te begrijpen. 

De tentoonstelling is een samenwerking tussen Kunstmuseum Den Haag en Tate Modern.