De Hex staat voor onbedwingbare kracht van vrouwen, vaak verguisd als onredelijk, kinderachtig of dierlijk, maar met diepgaande sociale effecten die de patriarchale controle ondermijnen. De Hex impliceert verantwoordelijkheidsgevoel en wijsheid, verankerd in mensen en in de materialiteit van de biosfeer.

De Vex staat voor de spanning die ontstaat als vrouwen allianties moeten sluiten tussen klassen en rassen om een gebied van relatieve autonomie te creëren, te koesteren en te ontwikkelen. En dat binnen een systeem dat is gebouwd om elk drupje waarde aan hen te onttrekken. De Vex is wat Haraway de Trouble noemt, een terrein dat elke categorisering tart en de mannelijke kijk op zaken uitdaagt.

De Sex is de emancipatie van de complete mens, omdat het moet voldoen aan sociale verplichtingen. Werkelijke seksuele bevrijding bestaat niet. De rol van vrouwen in familierelaties en in de maatschappij in het algemeen is nog steeds beperkt en wordt bepaald door wat bell hooks de ‘white-supremacist-capitalist-patriarchy’ noemt. De seksuele revolutie ligt nog voor ons, en als die ooit komt, zal die worden geleid door volledig geëmancipeerde vrouwen. In de tussentijd heeft de erfenis en de actualiteit van het patriarchaat in vele gedaanten traumatische littekens bij zowel mannen als vrouwen achtergelaten, littekens die hun associatie met het patriarchaat verstoren en vervormen.  

In het licht van de toenemende wereldwijde belangstelling voor de Koreaanse cultuur laat deze tentoonstelling de ervaring van Koreaanse vrouwen zien. Vrouwen die uitdagen, stralen en overleven, die door middel van hun kunstpraktijken onderzoeken wat zij allemaal kunnen zijn, waarbij zij hun eigen verwachtingen en die van de maatschappij uitdagen. Aan de hand van het werk van deze pioniers, wier carrière de hele periode na de Koreaanse oorlog beslaat, van de jaren 60 tot nu, kunnen bezoekers zien hoe de vooruitzichten, behoeften en mogelijkheden voor vrouwen door de verschillende generaties heen zijn veranderd. Dit is de tweede samenwerking tussen West Den Haag en Alternative Space LOOP, voortbouwend op het succes van de tentoonstelling ‘Simple Acts of Listening’ vorig jaar.