“Stillevens zijn voor mij zwijgende ontmoetingen in mijn studiolicht als reactie op mijn dagelijkse leven. Het leven waarin iedereen door elkaar leeft, bewusteloos de dag door kakelt en echte ontmoetingen zeldzaam zijn”, Frederick Linck (1942-2020).

Deze stillevens staan nu centraal in de foto expositie die over herinneringen gaan. Fotografen van Studio 307 en zijn weduwe maken ieder op hun eigen persoonlijke wijze het verleden voelbaar en tastbaar. Dit kunnen beelden zijn van verlangen naar wat is geweest, van dierbaren die er niet meer zijn of niet meer zullen zijn. Milan Gies, een van de fotografen, nam het initiatief voor deze expositie nadat hij dit werk van Frederick had gezien. Conny Kuipéri, kunstenaarslid, vroeg hem als curator. 

De sterke verbondenheid die Frederick met zijn onderwerpen had, heeft Milan Gies gemeen met hem. Een tweede overeenkomst is het mentorschap. Milan startte in 2021 het Fotografencollectief: Studio 307 in Amsterdam, waar hij jonge fotografen begeleidt in hun carrière. De tentoonstelling bij Pulchri Studio toont foto’s van Frederick in combinatie met werk van hedendaagse fotografen. 

Deelnemend kunstenaarslid: Conny Kuipéri met ruimtelijk werk. Deelnemende uitgenodigde fotografen, waaronder: Milan Gies, (curator), Sarah Mei Herman (oud student van Frederick Linck), Rox Klijn, Bram Engelaar, Lin Woldendorp. Werken van Frederick Linck in bruikleen van Conny Kuipéri.