Delft was in de 17de eeuw een broedplaats van talent, een plek waar belangrijke innovaties plaatsvonden. Hier groeide Johannes Vermeer (1632-1675) uit tot een schilder van wereldformaat. Voor het eerst staat het leven van deze wereldberoemde Delftse meester centraal in een tentoonstelling. Topstukken van Delftse tijdgenoten worden getoond naast Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten. Hiermee schetsen we een rijk beeld van het artistieke, intellectuele en sociale klimaat in Delft in de 17de eeuw.

Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling Het Delft van Vermeer kwamen twee nieuwe biografische feiten over Johannes Vermeer (1632-1675) boven water. Zo vond oud-archivaris Bas van der Wulp van Erfgoed Delft een nog onbekende inschrijving van Vermeer in het begrafenisregister van de Oude Kerk waaruit blijkt dat de kunstenaar een uitvaart op stand kreeg. In een archiefstuk met schadevermeldingen vond medewerker Babs van Eijk van Museum Prinsenhof Delft dat Vermeers moeder Digna Baltens een financiële vergoeding ontving voor de geleden schade aan Herberg Mechelen na de verwoestende kruitramp van 1654. Met deze vondsten wordt nieuwe kennis toegevoegd over het leven van Vermeer. Beide archiefstukken zijn te zien in de expositie.

Over Het Delft van Vermeer
In de tentoonstelling Het Delft van Vermeer staan het leven van Johannes Vermeer (1632-1675), zijn netwerk en zijn relatie tot de stad Delft centraal. Aan de hand van ruim 100 objecten uit binnen- en buitenland, waaronder topstukken van Delftse schilders, kunstnijverheid, kaarten, prenten, tekeningen, boeken, egodocumenten en andere archivalia, wordt een beeld geschetst van het bruisende stadsklimaat in de 17de eeuw. Niet eerder was dit het uitgangspunt voor een expositie over de wereldberoemde Delftse meester. De tentoonstelling loopt parallel aan de grote Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam.