Stichting Holi Samen organiseert elk jaar i.s.m. andere organisaties het grootste Holifeest in Wijkpark Transvaal van Den Haag. Een feest voor alle Hagenaars. Naast Hagenaars, nemen  mensen uit heel Nederland ook  hieraan deel.

Holi kenmerkt zich  door het gebruik van de vele kleuren, die de natuur ons biedt. Holi moet gezien worden als een gebundelde viering van een aantal culturele hoogtij momenten, die meestal de overwinning van het goede op het kwade symboliseren (overwinnings-, nieuwjaars-,  lente- en bezinningsfeest). Door elkaar te besprenkelen met de diverse kleuren is je afkomst niet zichtbaar en is ook niet relevant. Holi is de grote gelijkmaker.  Sociaal economische en culturele verschillen verdwijnen, want we zijn gelijkwaardige mensen. Het maakt voor Holi niet uit of je uit Vogelwijk komt of Schilderswijk komt. Wij zijn met ons allen Hagenaars en dat bindt ons in deze stad van vrede en recht.

Het Wijkpark Transvaal is elk jaar op Holidag het  toneel en de ontmoetingsplek van de inclusieve samenleving die Den Haag is en dat maakt Holi zo uniek. Het voorgaande komt ook tot uiting in  het bezoek van de kleurrijke samenleving die Den Haag is.

De nieuwe Hagenaars hebben wortel geschoten in de stad. De kleuren van Holi symboliseren ook de kracht van de inclusieve samenleving in Den Haag.

Rood is de kleur van de liefde. Blauw de kleur van moed, vastberadenheid, het vermogen om met uitdagende situaties om te gaan en van karakterdiepte. Groen symboliseert een nieuw begin, van een nieuw leven. Geel voor gezondheid en geluk, van leren en kennis. Oranje is de kleur van de zon en symboliseert het begin van een nieuwe dag. Veel kleurig Holi is het symbool van Den Haag als een inclusieve samenleving.

Door elkaar  een SUBH HOLI (gezegende Holi) toe te wensen, wens je elkaar het allerbeste toe. Dit getuigt van een vorm van inlevingsvermogen in elkaars culturele wereld, waardoor je meer begrip krijgt voor elkaar en bevordert de sociale cohesie.

  • Wijkpark Transvaal (Schalk Burgerstraat/hoek Paul Krugerlaan)
  • Tijd: 13.00 – 18.00 uur: Cultureel feest in het Wijkpark met o.a. een optocht en podiumprogramma.