Gestalten – Group Expo 

Gestalten is een multidisciplinaire groepstentoonstelling met als centraal thema de menselijke figuur, geïnspireerd door de filosofie van Emmanuel Levinas over de zogenaamde ander: “Jij bent niet degene die de wereld bepaalt, maar het is de ander die tot jou spreekt, aan jou appelleert en jou een plek geeft in de wereld”.

De op de tentoonstelling gepresenteerde werken zijn individuele observaties van de menselijke figuur door de lens van verschillende visuele werelden en taalkundige interpretaties rond het onderwerp. Mensen hebben de menselijke vorm visueel weergegeven als een manier om het bestaan te meten; een menselijke vorm definiëren is hem een positie geven.

Levinas
Levinas bestrijdt het westerse perspectief van het zelf als uitgangspunt, waarin andere mensen slechts reflecties zijn van het zelf, en richt zich in plaats daarvan op het zien van het individu via anderen. Volgens Levinas kunnen we alleen een zelfgevoel ontwikkelen door ontmoetingen met anderen, als individu en als samenleving. Is het daarom de bezoeker die deze visuele voorstellingen van de menselijke vorm plaatst, of is het de voorstelling die iets met de bezoeker doet? Waarom spreekt het ene werk ons aan en het andere niet? Waarom spreekt de juxtapositie van werken de bezoeker anders aan dan de afzonderlijke stukken?.

Deelnemende kunstenaars:

  • Alice West
  • Eliza Reszka
  • Lizzy Zaanen
  • Malwina Chabocka
  • Remon Stam
  • Sanne Maes