De gerenommeerde fotograaf Piotr Wójcik werkzaam voor Picture Doc Foundation, vertelt in zijn documentair fotografisch project Justice/Gerechtigheid het verhaal van onafhankelijke rechters, aanklagers en advocaten, die een belangrijke stem zijn in het debat over de Poolse rechtsstaat. Wójcik portretteerde vertegenwoordigers van deze verschillende juridische beroepen die, omdat ze niet toegeven aan de druk van de autoriteiten, dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van hun standvastigheid. Kom deze inspirerende tentoonstelling bekijken om te begrijpen hoe burgers met hun keuzes vorm kunnen geven aan de rechtsstaat.

Deze tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting Rechters voor Rechters in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens en is onderdeel van Just Peace The Hague.

Gerechtigheid
Fotograaf Piotr Wójcik (1967):

Acht jaar nadat de regering onder leiding van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) begon met haar afbraak van de rechterlijke macht, werd duidelijk dat er een groep juristen in Polen is, met inbegrip van rechters, officieren van justitie en advocaten, die zich consequent verzet tegen deze zogenaamde “justitiële hervorming”. Ondanks bijna dagelijkse aanvallen via de (door PiS gesteunde) publieke televisie-omroep en de rechtse pers, hebben zij zich niet laten intimideren of breken. De rechters proberen te overleven, ondanks de druk van de nieuw opgerichte tuchtkamer van het Hooggerechtshof, die door het Hof van Justitie van de Europese Unie niet als “gerecht” is erkend. Ondanks de meest ernstige bedenkingen bij de rechtmatigheid van deze kamer, blijft zij harde disciplinaire straffen opleggen aan recalcitrante rechters. In 2016 werden veel onafhankelijke openbare aanklagers overgeplaatst naar lagere functies, en vijf jaar later werden onafhankelijke openbare aanklagers bij wijze van vorm van repressie “uitgezonden” naar locaties tot 400 km van hun woonplaats. Ik ben er vast van overtuigd dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, een onafhankelijk openbaar ministerie en de balie de pijlers zijn van een democratische rechtsstaat. Ik heb besloten om de biografieën van die rechters, openbare aanklagers en advocaten die de moed hebben gehad om “nee” te zeggen tegen de vernietiging van het rechtssysteem in Polen, te documenteren en te presenteren.