Wat gebeurt daar, tussen de wolken en de straat? Hoe werkt het daar? Hoe kun je met z’n 180 duizenden met één mond spreken? Hoe is het om te werken terwijl elke stap wordt vastgelegd, gecontroleerd en de hele wereld argwanend meekijkt? Hoe ‘transparant’ is ‘transparant’ genoeg? 

Aan de hand van interviews onderzoekt Firma MES het spanningsveld tussen burger, politiek en ambtenarij juist nu het wantrouwen in onze overheid steeds meer toeneemt. Brandend actueel locatietheater in het hart van de Nederlandse overheid, met worstelende ambtenaren in de hoofdrol.

Let op! Deze voorstelling speelt op volgend adres: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijnstraat 50, Den Haag