Een verhaal met 1000 gaten is een installatie die draait om intergenerationeel trauma en een complexe geschiedenis die zich afspeelt in Nederland, Indonesië en Japan. Hoe ga je om met een geschiedenis die voortleeft door generaties heen maar nergens is opgetekend of besproken? Welke plek heeft een verhaal als dit in onze samenleving? Dat zijn de kernvragen van het werk. 

Onderstaande tekst komt uit de kunstinstallatie:

Een herinnering is een beeld op herhaling. 

Het beeld zit in je. 

Je vraagt je af: Kan je om een herinnering lopen zoals je rond een beeld in een museum kunt lopen? Zodat je je positie kunt bepalen ten opzichte van die herinnering? En hoe doe je dat als het niet jouw eigen herinnering is, maar iets wat al bestond voor jij er was?

De bezoeker betreedt de installatie alleen. Via tekst en beeld word je begeleid door 3 verschillende ruimtes, waarin een fragmentarisch verhaal zich ontvouwt. Als bezoeker word je meegenomen in een persoonlijk verhaal waarin herinneringen, feiten en gedachten door elkaar zijn geweven. Je bevindt je in het verhaal, dat via tekst, licht en scenografie zich aan je ontvouwt.