De 71ste Duinenmars vindt plaats op 1 en 2 april 2023. Het is dan mogelijk om op één of op beide dagen te wandelen.

Wandelen door de duinen over 5, 10, 15, 25 of 40 km. De Duinenmars is een initiatief uit de jaren vijftig van de vorige eeuw om geld in te zamelen voor gehandicapte scoutingjongeren en voor scoutingactiviteiten in Zuid-Holland. Vanaf eind jaren zeventig kunnen ook andere instanties een bijdrage uit de opbrengst krijgen voor georganiseerd jeugd- en jongerenwerk waarvan de kosten niet uit de ouderbijdragen of de contributie kunnen worden voldaan. Zo gaat er sindsdien jaarlijks een bijdrage naar de stichting Effatha in Zoetermeer, die zich inzet voor onderwijs aan doven en slechthorenden. 

Afstanden & starttijden

  • 5 km van 09.00 tot 15.00 uur
  • 10 en 15 km van 09.00 tot 14.00 uur
  • 25 km van 08.30 tot 11.00 uur
  • 40 km van 08.00 tot 10.00 uur

Het startbureau sluit om 17.00 uur. De 5 en 10 kilometer routes zijn ook geschikt voor wandelwagens en rolstoelen.