De digitale beeldmaker geeft in deze tentoonstelling de realiteit een eigen draai in twintig portretten rond de complexe relatie tussen mens en vogel. 
De band tussen mens en vogel is in de kunstgeschiedenis een oud thema. Dimitri van der Werf raakte geïnspireerd in het Mauritshuis door Hans Holbein die een edelman met een havik portretteert. Het is een realistisch portret: een havik kun je africhten en domesticeren. Van der Werf wil de realiteit ontstijgen in een virtuele wereld waarin mensen een band aangaan met wilde en ontembare vogels. Met behulp van Artificial Intelligence creëerde hij in het echte leven onmogelijk vast te leggen dubbelportretten, zoals een priester met een pelikaan en een oude dame met een vale gier. Deze vogels zijn te schuw of te gevaarlijk om in een fotostudio voor de lens te verschijnen. AI inspireerde hem ook om niet bestaande vogelsoorten te creëren.

In de tentoonstelling zijn verschillende relaties met vogels te zien. Van vogelliefhebbers die een intieme band met vogels aangaan, tot fashion victims, voor wie een vogel niet meer is dan een mode-accessoire.

Omstreden gereedschap voor beeldmakers
Als gereedschap om beelden tot stand te brengen is Artificial Intelligence nog omstreden. Je kunt het volgens sommigen geen kunst noemen. Maar Dimitri van der Werf hangt zijn portretten zonder gêne in een galerie: “Tijdens de opmars van de fotografie vonden ook verhitte discussies plaats. Is fotografie gelijkwaardig aan schilderkunst? Een fotograaf kan met een druk op zijn ontspanner een portret vastleggen, waar een schilder dagen voor achter zijn ezel moet zitten. Inmiddels omarmen we fotografie als kunstvorm. Het inkaderen van een fragment uit een bestaande werkelijkheid vraagt om een bewuste keuze. Ook AI-beelden vragen om keuzes: de keuze van onderwerp en invalshoek waarmee je de computer aan het werk zet en de uiteindelijke selectie uit een stroom aan beelden, die te vergelijken is met het ruwe materiaal waar een fotograaf na een fotosessie uit put. Ook hebben de beelden uitgebreide beeldbewerking nodig en vakmanschap om ze goed af te drukken. Het lijkt een kwestie van tijd dat AI als gereedschap voor beeldmakers alom wordt geaccepteerd.”

Dimitri van der Werf raakte gegrepen door de creatieve mogelijkheden van AI en gebruikt het sinds een jaar als gereedschap om digitale kunst mee tot stand te brengen.