Het is begin 1940……..

Het is begin 1940. Vrijheid in de wereld is in gevaar, maar in Den Haag gaat het dagelijkse leven nog zijn gang. Nederland is neutraal en het ligt niet voor de hand dat ook hier de oorlog gaat uitbreken. Er is voldoende eten, kinderen spelen vrij op straat en ’s avonds zitten gezinnen ademloos te luisteren naar een spannend hoorspel op de radio. Maar dan slaat het noodlot toch toe. De Duitsers vallen binnen in een poging Den Haag en de vliegvelden rondom de stad te veroveren en zo de regering tot overgave te dwingen. Laten de inwoners van Den Haag dit lijdzaam over zich heenkomen of komen ze in verzet? Is het mogelijk om zonder voorbereiding en zonder moderne wapens weerstand te bieden tegen het krachtige Duitse leger?

Ontstaan van de voorstelling

De slag om Den Haag is gebaseerd op de ware gebeurtenissen die plaatsvonden in en om Den Haag gedurende de eerste dagen van de Duitse invasie in Nederland. De door de Duitsers gelanceerde grootschalige luchtaanval had tot doel om Nederland snel tot overgave te dwingen, maar liep, door onverwacht hevig en effectief verzet van Nederland, uit op een mislukking. Historici denken dat het grote aantal Duitse transportvliegen dat tijdens deze slag verloren is gegaan een directe invloed heeft gehad op de uiteindelijke mislukking van de verovering van Engeland.