Onderbelicht thema
Door de ogen van roemrijke Haagse Schoolschilders zoals Hendrik Willem Mesdag, Suze Robertson, Jozef Israëls en Jacob Maris, en tijdgenoten als Thérèse Schwartze en Barbara van Houten krijg je een unieke inkijk in de leefwereld van kinderen tegen het einde van de 19e eeuw.

De Haagse Schoolschilders verwierven grote internationale bekendheid als meesters van het landschap en hun schilderijen van de arme boeren- en vissersbevolking. Nu staan de schijnwerpers gericht op de kinderen in hun kunstwerken, een onderbelicht thema dat de volle aandacht verdient.

Zorgeloos of overleven
Je ziet kinderen die meewerkten met hun ouders op het land, bij het binnenhalen van de vis, of die bijvoorbeeld werkten als dienstmeisje of mandenvlechter. Kinderen kortom, die meedraaiden in en buiten het gezin, gericht op overleven.

Dit staat in groot contrast met de intieme portretten die de schilders van hun eigen kinderen maakten. Zij leidden vaak een zorgeloos bestaan. Je ziet ze lezen, muziek maken of tekenen.

Spelen
Toch hadden al deze kinderen ook iets gemeen: ze hielden allemaal van spelen! Aanstekelijk zijn de schilderijen en tekeningen van sleeënde kinderen, kleuters met bootjes aan het strand of spelen met een eenvoudige hoepel, die wordt voortgejaagd met een stokje.

De tentoonstelling bestaat uit circa 40 schilderijen en tekeningen afkomstig uit museale- en privécollecties waaronder niet eerder getoonde tekeningen uit de eigen collectie van Museum Panorama Mesdag.