De Kinderen van de Haagse School

Spelen, werken of overleven?

Ontroerend, schrijnend, vermakelijk en intiem. Kijk mee door de ogen van Haagse School schilders zoals Hendrik Willem Mesdag, Suze Robertson, Thérèse Schwartze, Jozef Israëls en Jacob Maris en krijg een uniek inkijkje in de leefwereld van kinderen tegen het einde van de 19e eeuw.

Deze tentoonstelling verbeeldt het kinderleven uit Mesdags tijd vanuit verschillende perspectieven: van spel tot kinderarbeid, van leven tot overleven.

Intieme portretten
Vaak zie je kinderen die meewerkten met hun ouders op het land, bij het binnenhalen van de vis, of die werkten als dienstmeisje of mandenvlechter. Dat staat in contrast met de intieme portretten die de schilders van hun eigen kinderen maakten. Hun bestaan was niet gericht op overleven. Je ziet ze spelen met een bootje, tekenen, of luieren in de zon.

Toch hadden alle kinderen iets gemeen: ze hielden allemaal van spelen!