De groepstentoonstelling Cycle, Portal, Path onderzoekt de sporen van het werk van Zweedse kunstenaar Hilma af Klint (1863 – 1944) in de hedendaagse kunst. Veel aspecten van haar praktijk, zoals haar cyclische benadering, inspiratie uit de natuur, fascinatie voor technologie en het zoeken naar een abstracte beeldtaal, zijn terug te vinden in het werk van kunstenaars van nu. In uiteenlopende vormen, van meditatieve tekeningen tot performances en van levensgrote doeken tot sculpturen, onderzoekt deze groep makers uit verschillende generaties nieuwe technologieën, fascinaties voor het bovennatuurlijke en de verbintenis tussen het microkosmos en macrokosmos.

Direct of indirect verhouden deze kunstenaars zich tot ecologische, spirituele en technologische vraagstukken, die honderd jaar eerder ook al in het werk van Hilma af Klint te vinden waren. Wat maakt haar werk van vandaag de dag zo urgent? Aan de hand van de drie subthema’s CyclePortal en Path wordt het werk van Hilma af Klint in een brede hedendaagse context geplaatst en bevraagd.

De tentoonstelling vindt plaats in gesprek met het Kunstmuseum Den Haag en KM21, waar gelijktijdig de tentoonstellingen Hilma af Klint en Piet Mondriaan: Levensvormen en Tai Shani plaatsvinden. Samen met het Kunstmuseum en KM21 zal er een uitgebreid context-programma worden georganiseerd.