Cultuur in tijden van gewapend conflict
Militaire conflicten hebben grote impact op samenlevingen. Niet alleen door het enorme menselijke leed, maar ook door het verlies van cultureel erfgoed. Deze unieke fototentoonstelling brengt niet alleen de vernietiging van cultureel erfgoed in beeld, maar ook de grote veerkracht van samenlevingen en hun inspanning voor wederopbouw.

De tentoonstelling bevat iconische beelden van grote pers- en documentair fotografen zoals Richard Peter Sen, Katharine Cooper en André Luís Alves, maar ook van culturele hulpverleners die hun werk ter plaatse documenteerden. Speciale aandacht gaat uit naar Oekraïne, waar lokale vrijwilligers de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om erfgoed te beschermen tegen de desastreuze gevolgen van de Russische invasie.

Erfgoed in crisissituaties
Het thema Erfgoed in crisissituaties is al tien jaar een prioriteit voor de Nederlandse Unesco Commissie. Met de tentoonstelling wil de Commissie aandacht vragen voor de impact die de vernietiging van cultureel erfgoed heeft.

Erfgoedvernietiging wordt nog altijd ingezet als oorlogswapen. Tegelijkertijd kan erfgoed een startpunt zijn voor vrede en verzoening en is de teruggave van erfgoed een belangrijke stap in het naoorlogse herstel van samenlevingen.

“De tentoonstelling laat die verschillende aspecten zien en maakt duidelijk waarom we zo zorgvuldig moeten omgaan met ons eigen erfgoed en met dat van een ander. De expositie ondersteunt de missie van Unesco, ‘Peace in the minds of people’”, aldus Kathleen Ferrier, voorzitter van de Unesco Commissie.

Unesco
De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) werd opgericht in 1945 als gespecialiseerde VN-organisatie voor onderwijs, cultuur, wetenschap en communicatie. Het mandaat van UNESCO is het bevorderen van begrip tussen volkeren en vrije uitwisseling van gedachten door middel van samenwerking tussen landen om zo bij te dragen aan wereldwijde vrede en veiligheid.