Simon Ophof verzamelde een groot deel van zijn leven fotografie. In januari 2022, vlak voor zijn overlijden, schonk hij zijn fotografiecollectie aan Fotomuseum Den Haag (onderdeel van de collectie Kunstmuseum Den Haag). Deze schenking bevat meer dan 800 foto’s, variërend van anonieme fotografie uit de 19de eeuw tot werken van de bekendste fotografen uit het heden en verleden. 

Ter ere van deze schenking presenteert Fotomuseum Den Haag de tentoonstelling Over fotografie gesproken, waarin een kleine greep uit Ophofs verzameling is te zien. De tentoonstelling doet eer aan het gedachtegoed van de verzamelaar zelf door geen onderscheid aan te brengen tussen de anonieme amateurfotografie en grote namen als August Sander, Karl Blossfeldt en Johan van der Keuken. 

Over de tentoonstelling
In de tentoonstelling wordt een selectie van zo’n vijftig foto’s getoond. De selectie is gemaakt op een manier die eer doet aan het gedachtegoed van de verzamelaar zelf. Amateurfotografen en grote wereldsterren hangen door elkaar. Ook de drie pijlers die Ophof zelf herkende in zijn verzameling lopen als een rode draad door de tentoonstelling. De manier van selecteren en presenteren maakt dat de focus op het beeldende aspect ligt en de foto’s met elkaar een dialoog aangaan. 

Over Simon Ophof
Simon Ophof (1947 – 2022) was amateurfotograaf en verzamelaar. In zijn werkende bestaan was hij jarenlang rector van een grote scholengemeenschap in Apeldoorn. Ophof was een actief lid van de Fotobond, de vereniging voor amateurfotografie in Nederland. Hij schreef samen met Hans Brongers het boek ‘Over foto’s gesproken’, dat als leidraad diende voor de Fotobond cursus ‘foto bespreken’. Op 74 jarige leeftijd is Ophof overleden en liet hij zijn fotocollectie na aan de fotografiecollectie van Kunstmuseum Den Haag.