Een voorzichtig aftasten van de ruimte verwordt langzaam tot een versmelten met, een afzetten tegen en een afbakenen van de ruimte. Door vertraging, versterking en frictie probeert Cesuur de ruimte op te meten, te incorporeren en te deconstrueren; om de grenzen van de focus en de zintuiglijkheid van zowel het publiek als de performers op te rekken. Cesuur is een zoektocht naar de dunne lijn tussen ontspanning en focus aan de ene kant, en agressie en overprikkeling aan de andere kant. Met de zwaartekracht als uitgangspunt.