Vanaf het allereerste begin van de 20e eeuw werd het affiche als journalistiek en politiek genre van de beeldende kunst een van de meest effectieve campagne-middelen van de vredesactivisten, omdat het snel kon reageren op politieke gebeurtenissen en ideeën kon overbrengen aan miljoenen mensen in een beknopte, begrijpelijke taal.

De tentoonstelling biedt de mogelijkheid om na te gaan hoe de pacifistische beweging zich ontwikkelde en welke problemen de mensheid in deze of gene periode zorgen baarden. Het feit dat als je in het jaar 2024 naar de anti-oorlogsposters uit het verleden kijkt, je weet welke verschrikkelijke beproevingen en rampen de wereld enkele jaren later te wachten stonden, daarmee geeft deze tentoonstelling een speciale dramatische klank. Men krijgt echter de indruk dat sommige kunstenaars de gave van een vooruitziende blik bezaten en, in tegenstelling tot veel politici, de dreiging aanvoelden. Dit blijkt uit de twee oudste posters van de expositie, gedateerd 1912.