Ofschoon hij dit jaar 90 hoopt te worden is hij nog steeds gefascineerd door wat hij maar zal noemen een beeldend vermogen. De waarneming die gedachten, die associatie oproept, die zich laat mengen met beelden uit het verleden die verbinding met de fantasie en met de prachtige kracht van kleur en de ruimtelijke werking van textuur en licht oproept, dit alles blijft een soort van wonder. En al werkend blijft het nieuw en verrassend.

Kort en goed: hij kan het niet laten. En daar is nog bijgekomen dat wat hij een late liefde zou willen noemen: het maken van beelden. En dit alles wil hij graag laten zien.