Den Haag Vandaag, 1945 tot nu

Zaterdag 19 september 12:00

Tentoonstellingen

In de vaste presentatie Den Haag Vandaag, 1945 tot nu besteedt het Haags Historisch Museum aandacht aan de veranderingen in de stad na de Tweede Wereldoorlog. Het is de tijd van de Wederopbouw en nieuwe wijken verrijzen, het centrum gaat op de schop en ook de bevolking en het dagelijks leven veranderen. De presentatie illustreert deze ontwikkelingen aan de hand van objecten, schilderijen, maquettes, foto’s, films én persoonlijke verhalen van Hagenaars. Een serie stadslandschappen van fotografen Geert van Kesteren en Conny Luhulima is onderdeel van de presentatie en tonen de actuele stad en zijn bewoners.

Wederopbouw
Het verlies voor Den Haag na de Tweede Wereldoorlog was groot: joodse Hagenaars waren veelal vermoord, het Bezuidenhout was grotendeels verwoest en duizenden huizen waren afgebroken of beschadigd. Gedurende de eerste tien jaren na de oorlog stond de stad daarom in het teken van Wederopbouw. Er moest in hoog tempo gebouwd worden en in de polders van Zuidwest-Den Haag verrees de ene wijk na de andere.

Maar niet alleen de gebouwde omgeving veranderde. Het toenemend aantal auto’s en veranderingen in het winkelaanbod zouden het straatbeeld voorgoed een andere aanblik geven. Ook de industrie veranderde ingrijpend. Een documentaire van Wilma Marijnissen en Marsel Loermans over industrieterrein de Binckhorst toont deze veranderingen in een aantal portretten van  Haagse bedrijven.

Gastarbeiders
De bevolkingssamenstelling veranderde. De eerste gastarbeiders verschenen en zouden uiteindelijk de stad tot een multiculturele samenleving maken. Ook grote groepen mensen uit de voormalige koloniën droegen bij aan de veelkleurigheid van de stad zoals de, vooral Hindoestaanse, Surinamers die midden jaren zeventig in Den Haag neerstreken.

Stadsvernieuwing
Naast nieuwbouw werd vanaf de jaren ’80 en ’90 stadsvernieuwing toegepast. Bestaande wijken gingen op de schop en ook in het centrum verrezen en verrijzen nog steeds nieuwe gebouwen, the sky is the limit. Het huidige straatbeeld van Den Haag weerspiegelt die wereld van transformaties. Fotografen Geert van Kesteren en Conny Luhulima legden de veranderingen in bebouwing en bevolkingssamenstelling vast op foto en in gefilmde portretten. 

Gerelateerd nieuws

Advies rijksoverheid

02 okt

Follow Your Dreams

30 sep