De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 25 februari 2023 om 16:00 uur. Als je de objecten van Gertjan van der Stelt (1959-2021) bekijkt, lijken ze allemaal uitsneden uit een groter geheel; fragmenten van een oneindige, steeds doorgaande beweging die gestold is in de tijd. Dat is niet zo vreemd, want de suggestie van een oneindige beweging is het centrale uitgangspunt in zijn werk. Die beweging komt enerzijds voort uit de gedraaide vorm en is anderzijds gebaseerd op vormen uit de natuur zoals de spiralende draaiing van schelpen en slakkenhuizen, de architectuur, zoals gewelven en draaitrappen, en ook objecten uit de beeldende kunst. 

De abstracte objecten die Gertjan maakte, zijn te herleiden tot geometrische vormen. Door losse elementen te snijden uit platen klei en deze vervolgens samen te voegen, ontstaan ruimtelijke objecten. De gebogen vormen van de afzonderlijke elementen zijn tot stand gekomen in een bolvormige mal en met kleislib aan elkaar bevestigd. Zo ontstaan uit eenvoudige, gebogen vlakken ogenschijnlijk complexe ruimtelijke vormen die monochroom gekleurd zijn en bewegingen suggereren. 

In de jaren 2015-2017 creëerde Gertjan van der Stelt volumes die aan elkaar gekoppeld werden of in elkaar schoven. Hoewel de suggestie van beweging in deze objecten minder duidelijk of nauwelijks meer aanwezig was, bleef de dynamiek behouden. Uitgangspunt voor deze reeks waren twee piramidevormen die gedraaid in elkaar werden geschoven. “De vormen kunnen zowel liggend als staand worden geplaatst. In het laatste geval is duidelijk te zien dat ze verwijzen naar de oneindige zuilen van Constantin Brancusi (1876-1957) waarin die rechthoekige volumes met gebogen lijnen gestapeld worden en eindeloos door lijken te gaan”, zei hij over deze objecten.